Previous Next

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต ๑๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต ๑๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอปักธงชัย นายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณถนนสืบศิริและถนนศรีพลรัตน์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab