วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๑๕๖๒

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๑๕๖๒

พร้อมด้วย นายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปักธงชัย ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานหน้า อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี กิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ของส่วนราชการ อปท. กิ่งกาชาด ฯลฯ วัตถุประสงค์ของการ จัดงานในครั้งนี้เพื่อ เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ผ้าไหมปักธงชัยให้เป็นที่รู้จักทั่วทั้งประเทศต่อไป

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab