Previous Next

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีรำบวงสรวง สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีรำบวงสรวง สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

โดยมี นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอปักธงชัย และนายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ร่วมให้การการต้อนรับ ภายในงานมีกลุ่มสาวงาม จำนวน 1,511คน ได้พร้อมใจกันสวมชุดไทยรำบวงสรวง เพื่อเทิดทูนวีรกรรมความดีของท่านท้าวสุรนารีให้อนุชนรุ่นหลังลูกหลานชาวโคราชรำลึกถึง ดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีของคนในชาติและยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab