Previous Next

นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

 นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

พร้อมด้วยนายมงคล ประยูรหงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน กลุ่มสตรี แขกผู้มีเกียรติ และมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี ในการนี้นายอำเภอปักธงชัยได้ทำพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและอัญเชิญผ้าสไบพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและผ้าแพรเจ็ดสีขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท้าวสุรนารีสตรีของชาวไทย และเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab