Previous Next

เทศบาลเมืองเมืองปักจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองเมืองปัก

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 พ.ต.อ. คเชน เสตะปุตะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย นายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปักร่วมในพิธี

เทศบาลเมืองเมืองปักได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็ก โดยภายในงานได้จัดให้มีซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์แบ่งเป็นฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะให้เด็กได้เรียนรู้และเน้นความสนุกสนานพร้อมรับของรางวัลมากมาย และจัดให้มีซุ้มอาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานภายในงานตลอดทั้งวัน

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab