เทศบาลเมืองเมืองปักนำโดยกองสวัสดิการและสังคม จัดฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561

โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก 

งานสรางอาชพ ๑๘๐๕๒๑ 0210

 

 

 

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab