ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab

เทศบาลเมืองเมืองปัก