ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายวังดู่ (ข้างบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านวังดู่) ชุมชนวังดู่ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดอัดแรง (มอก.ชั้น3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายวังดู่ (ข้างบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านวังดู่) ชุมชนวังดู่ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดอัดแรง (มอก.ชั้น3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab