ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคพซีล ( Para Cape Seal ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคพซีล ( Para Cape Seal ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab