ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab