ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.สายอินทวัฒน์ ซอย 2 เชื่อ ซอย 6 ชุมชนธงชัย โดยวิธีการคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.สายอินทวัฒน์ ซอย 2 เชื่อ ซอย 6 ชุมชนธงชัย โดยวิธีการคัดเลือก

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab