ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำกุดหว้า ชุมชนโนนตูม 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำกุดหว้า ชุมชนโนนตูม 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab