ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำตะกุด บริเวณด้านหลังวัดกลางปักธงชัย ชุมชนเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำตะกุด บริเวณด้านหลังวัดกลางปักธงชัย ชุมชนเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab