ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.และรางระบายน้ำ คสล.สายอินทวัฒน์ ซอย 2 เชื่อม ซอย 6 ชุมชนธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.และรางระบายน้ำ คสล.สายอินทวัฒน์ ซอย 2 เชื่อม ซอย 6 ชุมชนธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab