ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศประกวดราคาประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. สายอินทวัฒน์ ซอย 2 เชื่อมซอย 6 ชุมชนธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศประกวดราคาประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. สายอินทวัฒน์ ซอย 2 เชื่อมซอย 6 ชุมชนธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab