ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.สายอินทวัฒน์ ซอย ๒ เชื่อมซอย ๖ ชุมชนธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนน  คสล.และรางระบายน้ำ  คสล.สายอินทวัฒน์  ซอย  ๒  เชื่อมซอย ๖  ชุมชนธงชัย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab