ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่เวลา 16 พ.ค 2562 - 30 ก.ย 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่เวลา 16 พ.ค 2562 - 30 ก.ย 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab