ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 2238 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกท่างหลวง 304 ปักธงชัย - สุขัง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 2238 ตอนควบคุม 0100

ตอนแยกท่างหลวง 304 ปักธงชัย - สุขัง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab