ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะและห้องน้ำสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะและห้องน้ำสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเมืองปัก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab