ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่องประชาสัมพันธ์ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะและห้องน้ำสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเมืองปัก 

Download PDF

 

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab