ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

 

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab