ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab