ประมวลกิจกรรมโครงการ

Previous Next

วันที่ 13 เมษายน 2562 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยมีนายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป , รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ , การประกวดเทพีสงกรานต์ - เทพบุตรสงกรานต์ , การแสดงดนตรีพื้นบ้านการลำแคน - เป่าแคน , การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดำรงไว้อันดีงามและเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก

 

กิจกรรมโครงการ