ประมวลกิจกรรมโครงการ

Previous Next

เทศบาลเมืองเมืองปักจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองเมืองปัก

เทศบาลเมืองเมืองปักได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็ก โดยภายในงานได้จัดให้มีซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์แบ่งเป็นฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะให้เด็กได้เรียนรู้และเน้นความสนุกสนานพร้อมรับของรางวัลมากมาย และจัดให้มีซุ้มอาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานภายในงานตลอดทั้งวัน

กิจกรรมโครงการ

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab