ประมวลกิจกรรมโครงการ

Previous Next

เทศบาลเมืองเมืองปักจัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 120 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 120 รูป ณ บริเวณถนนสืบศิริและถนนศรีพลรัตน์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

กิจกรรมโครงการ

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab