ประมวลกิจกรรมโครงการ

Previous Next

เทศบาลเมืองเมืองปักนำโดยกองสวัสดิการและสังคม จัดฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561

โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยมีการจัดฝึกอบรม 2 สูตร คือการทำผ้ามัดย้อมแบบ American style และ shibori indigo ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยการทำผ้ามัดย้อมยังเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านอาชีพ เพื่อนำไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 80 คน

 

 

กิจกรรมโครงการ

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab