ประมวลกิจกรรมโครงการ

Previous Next

วันที่ 13 เมษายน 2562 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยมีนายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

Previous Next

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 พ.ต.อ. คเชน เสตะปุตะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย นายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปักร่วมในพิธี

Previous Next

วันที่ 1 มกราคม 2562 นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอปักธงชัย พร้อมด้วย นายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก

  1. เทศบาลเมืองเมืองปักนำโดยกองสวัสดิการและสังคม จัดฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561
  2. ประชาสัมพันธ์ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองเมืองปักจัดงานทำบุญตักบาตรข้่าวสารอาหารแห้งประเพณีงานวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
  3. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3
  4. เทศบาลเมืองเมืองปัก จัดงานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสวนร้อยปี

กิจกรรมโครงการ

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab