ประมวลกิจกรรมโครงการ

Previous Next

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 พ.ต.อ. คเชน เสตะปุตะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย นายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปักร่วมในพิธี

Previous Next

วันที่ 1 มกราคม 2562 นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอปักธงชัย พร้อมด้วย นายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก

Previous Next

ประชาสัมพันธ์ประมวลภาพกิจกรรม  เทศบาลเมืองเมืองปักจัดงานทำบุญตักบาตรข้่าวสารอาหารแห้งประเพณีงานวันขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช  2561

Previous Next

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรมให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ของเทศบาลเมืองเมืองปัก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

กิจกรรมโครงการ

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab