ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab