ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จึงให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามแบบของเทศบาลเมืองเมืองปัก ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หรือศาลา SML ของหมู่บ้านทุกชุมชนทั่วทั้งเทศบาลเมืองเมืองปัก

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab