ประชาสัมพันธ์ตารางการพ่นหมอกควันภายในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 16 ชุมชน โรงเรียนและวัดในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ในระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab