ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวันครราชสีมา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวันครราชสีมา และ รายละเอียดจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้ง แผนที่ และพื้นที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab