ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab