ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศรับสมัครเด็กอายุ 2 ปี - 3 ปี บริบรูณ์แต่ไม่เกิน  4 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 -31 มีนาคม 2563  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab