ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประเพณีงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนศรีพลรัตน์ ตั้งแต่หน้าร้านทองมังกรบิน

กำหนดการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประเพณีงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนศรีพลรัตน์ ตั้งแต่หน้าร้านทองมังกรบิน

 Download PDF
© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab

เทศบาลเมืองเมืองปัก