ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 วันเริ่มจัดเก็บภาษี 1 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 วันเริ่มจัดเก็บภาษี 1 มกราคม 2563

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab