ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง บัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง บัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปี 2562

   1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง  จำนวน 1 อัตรา

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab