ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2563

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab