ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปี 2562

Download PDF

 

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab