ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab