ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ

                    1. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)  จำนวน 1 อัตรา

                    2. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา (รถไม้กวาด)    จำนวน 1 อัตรา

                    3 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก.                                                           จำนวน 1 อัตรา

 

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab