ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในพรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักอันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในพรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักอันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab