ประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมิณค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องของให้พิจารณาการประเมินใหม่ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมิณค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องของให้พิจารณาการประเมินใหม่ ประจำปี 2562

Download PDF

 

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab