ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก

ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก

                   จำนวน 3 ตำแหน่ง

             1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)  จำนวน 1 อัตรา

             2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถไม้กวาด)    จำนวน 1 อัตรา

             3. ตำแหน่ง คนงาน                                                         จำนวน 1 อัตรา

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab