ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก 

ด้วยสภาเทศบาลฯ ได้ให้การรับรองการรายงานกระประชุมสภาเทศบาล ดังนี้

 

1. สมัยสามัญ สมัย4 เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2561

Download PDF

2. สมัยสามัญ สมัย4 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

Download PDF

 

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab