ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และ สมัยสามัญ 2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก 

ด้วยสภาเทศบาลฯ ได้ให้การรับรองการรายงานกระประชุมสภาเทศบาล ดังนี้

 

1. สมัยสามัญ สมัยแรกเมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2561

Download PDF

 

2. และ สมัยสามัญ 2 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab